co nabízíme

 

 

Provozní studie, vizualizace, animace
Ateliér zajišťuje od studie proveditelnosti, která obhajuje záměr investora až po reálné počítačově zpracované snímky ve vizualizacích. Pro náročného klienta jsme schopni vypracovat pro reálnou představu počítačovou animaci budoucího projektu, která provede klienta s pomocí kamery navrhovaným prostorem.

Vedení a koordinace projektových prací
Ve všech oblastech projektové dokumentace od základních představ a požadavků investora až po uvedení stavby do provozu.

Příprava zakázky
Zajistíme veškeré nutné podklady od průzkumů, zaměření, potřebných stanovisek
až po technické a ekonomické řešení.

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zajistíme projektovou dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. Dále nabízíme projektovou dokumentaci studie interiérů a prováděcí dokumentaci interiérů. Dále nabízíme zpracování dokumentace pro výběrové řízení
na dodavatele stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a dokumentaci
ke kolaudaci.

Výběrové řízení dodavatele
Spolupráce při zadávaní výběrového řízení a pro výběr dodavatele.

Spolupráce při realizaci stavby, dozor stavby
Zajišťujeme autorské dozory, změny dokumentace při výstavbě, klientské změny.

Spolupráce při uvedení stavby do provozu
Při složitější stavbě podpora klienta při spuštění provozu nemovitosti.

Poradenství
Zajišťujeme poradenské služby pro veškeré úrovně výstavby, realizace interiérů, přípravy pro spuštění fungování novostavby včetně přesídlení investora.

 

 


Provozní studie, vizualizace, animace

Vedení a koordinace projektových prací

Příprava zakázky

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Výběrové řízení dodavatele

Spolupráce při realizaci stavby,
dozor stavby

Spolupráce při uvedení stavby
do provozu

Poradenství

 

manda@architektmanda.cz | +420 605 231 478